اطلاعیه پذیرش دانشجو

 

 پذیرش

اطلاعیه!
دانشگاه ناصرخسرو در سمستر خزانی سال ۱۳۹۹ در رشته های ذیل به سویه لیسانس محصل می پذیرد:
۱_انجنیری سیول
۲_اقتصاد و مدیریت
۳_ حقوق و علوم سیاسی
۴_ تعلیم و تربیه( ساینس، علوم اجتماعی، ریاضی، زبان و ادبیات دری، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات پشتو)
شروع ثبت نام: ۱۳۹۹/۵/۲ الی ۱۳۹۹/۵/۳۰
امتحان کانکور: ۱۳۹۹/۵/۳۰ روز پنج شنبه ساعت ۱ بجه ی بعد از ظهر
مکان امتحان کانکور: شهرک جدید نیلی، دانشگاه ناصرخسرو.
وقت ثبت نام: همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر.
آدرس: دایکندی، نیلی، دانشگاه ناصرخسرو.
شماره های تماس: 0767600075,0767069006