معرفی کتاب: کتاب حقوق بین الملل اقتصادی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کتاب حقوق بین الملل اقتصادی نوشته آندریاس اف لونفلد است که در سال ۲۰۰۸ توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است و توسط استاد ارجمند دکتر حبیبی مجنده در کشورمان ترجمه و و در ۹۷۶ صفحه منتشر شده است. این کتاب شامل 8 باب می باشد و در باب اول به حقوق بیت الملل اقتصادی، در باب دوم نظام گات/سازمان تجارت جهانی، در باب سوم حل و فصل اختلاف، در باب چهارم بررسی تفصیلی قواعد تجارت بین الملل، در باب پنجم فراسوی سازمانی تجارت جهانی، در باب ششم سرمایه گذاری بین المللی، در باب هفتم نظام پولی بین المللی و در باب هشتم به کنترل های اقتصادی برای اهداف سیاسی پرداخته است.

فهرست مطالب این کتاب عبارت است از:
باب اول:‌حقوق بین الملل اقتصادی
فصل اول: حقوق اقتصادی و قوانین اقتصاد
فصل دوم: ‍‍پول، نرخ ارز و موازنه پرداخت ها
باب دوم:‌نظام گات/سازمان تجارت جهانی
فصل سوم:‌موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: ریشه ها و نمای کلی
فصل چهارم: تکامل گات و حقوق گات
فصل پنجم :‌نظام گات/ سازمان تجارت جهانی ‍پس از دور اروگوئه:‌بررسی مقدماتی
فصل ششم: مبادله بین المللی خدمات و ایجاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گتس)
باب سوم: حل و فصل اختلاف
فصل هفتم:‌حل و فصل اختلافات در گات
فصل هشتم: حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
باب چهارم: ‌بررسی تفصیلی قواعد تجارت بین الملل
فصل نهم:‌مساله یارانه ها
فصل دهم:‌دام‍پینگ و ضد دامپینگ
فصل یازدهم :‌کشاورزی
فصل دوازدهم: حقوق مالکیت معنوی و نظام تجاری جهانی
باب پنجم: فراسوی سازمان تجارت جهانی
فصل سیزدهم:‌ محیط زیست و حقوق بین الملل اقتصادی
فصل چهاردهم: حقوق رقابت
باب ششم: سرمایه گذاری بین المللی
فصل پانزدهم:‌مسولیت دولت های میزبان در قبال سرمایه گذاران خارجی: حقوق بین الملل عرفی
فصل شانزدهم: حل و فصل اختلافات و سرمایه گذاری بین المللی
فصل هفدهم: ضوابط متحول حقوق بین الملل سرمایه گذاری بین المللی
باب هفتم:‌نظام پولی بین المللی
فصل هیجدهم: نظام برتون وودز
فصل نوزدهم: اصلاح صندوق بین المللی پول
فصل بیستم: نظام پولی بین المللی و بحران های منطقه ای
فصل بیست و یکم: سایر نهادهای نظام پولی بین المللی
فصل بیست و دوم: نظام پولی اروپا و ظهور یورو
فصل بیست و سوم:‌حقوق پولی بین المللی و فعالیت خصوصی
باب هشتم: کنترل های اقتصادی برای اهداف سیاسی
فصل بیست و چهارم: تحریم های سازمان ملل و سایر تحریم های جمعی
فصل بیست و ‍پنجم: تحریم های اقتصادی بدون بهره گیری از معاهده

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه کلینیک حقوقی فارغ التحصیلان کلینیک حقوقی