آمار اقتصادی 1396

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پيش نياز کليۀ تصميم‌گيري‌ها، سياست گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها امروزه بر هيچ کسي پوشيده نيست. اين نقش در عصر اطلاعات به قدري بديهي است که نظام آماري کشورها و حجم و کيفيت بانک‌هاي اطلاعاتي آن ها، نه تنها يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه يافتگي کشورها به شمار مي‌رود، بلکه متقابلا نيز سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها بدون در اختيار داشتن آمار کافي، صحيح، دقيق و به هنگام، ممکن نيست. قطعا امروزه هر تحليل اقتصادي و سياسي منشأ آماري دارد و اساسا بدون يک نظام آماري جامع و معتبر، سياست‌گذاري در نظام تصميم‌گيري کشور يا غير ممکن بوده يا به بيراهه خواهد رفت.

از اینجا دانلود نمایید: Download

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه کتابخانه دانشگاه