مقالات و مجلات

تعیین دیدگاه و مأموریت دانشکده اقتصاد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانشکده اقتصاد و مدیریت پس از جلسه کادر علمی خود، دیدگاه و مأموریت زیر را برای این دانشکده به تصویب رساندن که طی مکتوبی به شورای علمی موسسه به تصویب خواد رسید:

دیدگاه:
دانشکده اقتصاد و مدیریت موسسه تحصیلات عالی ناصرخسرو، رشد و توسعه پایدار را در اولویت برنامه های تحصیلی خود قرار داده و تحقق آن را وابسته به تربیت نیروی متخصص در حوزه اقتصاد و مدیران کارآمد در اداره نهادها می داند.
مأموریت:
دانشکده اقتصاد و مدیریت تحصیلات عالی ناصر خسرو، از طریق عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت، موثر و معیاری، نیروی بشری متخصص را تربیت نموده تا زمینه رشد و توسعه پایدار در جامعه فراهم گردد.

Artecle012 140 100

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه مقالات و مجلات تعیین دیدگاه و مأموریت دانشکده اقتصاد