مقالات و مجلات

اطلاعیه پذیرش دانشجو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 پذیرش

اطلاعیه!
دانشگاه ناصرخسرو در سمستر خزانی سال ۱۳۹۹ در رشته های ذیل به سویه لیسانس محصل می پذیرد:
۱_انجنیری سیول
۲_اقتصاد و مدیریت
۳_ حقوق و علوم سیاسی
۴_ تعلیم و تربیه( ساینس، علوم اجتماعی، ریاضی، زبان و ادبیات دری، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات پشتو)
شروع ثبت نام: ۱۳۹۹/۵/۲ الی ۱۳۹۹/۵/۳۰
امتحان کانکور: ۱۳۹۹/۵/۳۰ روز پنج شنبه ساعت ۱ بجه ی بعد از ظهر
مکان امتحان کانکور: شهرک جدید نیلی، دانشگاه ناصرخسرو.
وقت ثبت نام: همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر.
آدرس: دایکندی، نیلی، دانشگاه ناصرخسرو.
شماره های تماس: 0767600075,0767069006

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پژوهشگاه مقالات و مجلات اطلاعیه پذیرش دانشجو