در باره ماه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گسترش آموزش عالی نهضتی جهانی است که حد و مرز نمی شناسد. این رویکرد باعث شده آموزش عالی به عنوان یک نقطه کانونی که پیشرفت جوامع را در سایر زمینه ها تسریع می کند توجه بسیاری را به خود جلب کند. به همین خاطر کشورها بر آن شدند نظام آموزش عالی خود را تا سرحد توان گسترش دهند. از این رو، درک اهمیت آموزش عالی از سوی کشورهای جهان باعث شده توسعه آموزش عالی در اولویت سیاستگذاری های آموزشی آنها قرار گیرد به طوری که تعداد دانشجویان جهان از ۱۳ میلیون نفر در سال ۱۹۶۰ با بیش از ۱۰ برابر افزایش به ۱۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است.
اما در افغانستان با وجودی که ۷۵ سال از تاسیس دانشگاه کابل می گذشت، این نهاد علمی رشد رضایت بخش نداشت و بسیاری از هم وطنان ما به دلیل فقدان ظرفیت از تحصیل در مقطع عالی محروم می گردید. اما پس از سقوط حکومت طالبان و تمایل مردم به کسب دانش در مقاطع بالاتر، زمینه فعالیت دانشگاههای خصوصی فراهم گردید. دانشگاههای زیادی مجوز گرفت. یکی از دانشگاههای خوشنام و موفق دانشگاه ناصر خسور بود که به همت داکتر عبد الکریم سروش مجوز فعالیت گرفت. در چند بخش این دانشگاه را معرفی خواهیم کرد:
الف) در باره دانشگاه ناصر خسرو

ب) چشم انداز آینده و مأموریت آن

د) هیئت امنای دانشگاه ناصر خسرو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی در باره ماه