روشن کردن شمع به یاد شهید نسیم دانش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

nasim danesh

امروز(سه شنبه) اساتید و دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو با حضور در صنف که شهید نسیم دانش در آن مشغول تحصیل بود، با ذکر فاتحه یاد آن سردار دلها را گرامی داشتند. پس از پایان درس ها؛ دانشجویان در پای عکس این شهید مظلوم با روشن کردم شمع در سوگ نشسته اند. با ذکر صلوات و فاتحه و قرآئت قرآن کریم، برای آن مرحوم از بارگاه خدا اجر و پاداش و برای خانواده ایشان صبر و شکیبای آرزو نمودند. این مجلس که با حضور رسانه های دایکندی و اساتید دانشگاه بر پا شده بود، با حزن و غمگینی تمام تا دیر وقت ادامه یافت.

You have no rights to post comments

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تضمین کیفیت روشن کردن شمع به یاد شهید نسیم دانش